Νέα καταλυτική ημερομηνία: 30 Απριλίου 2013

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!
Περιμένουμε και άλλες εργασίες-προτάσεις στο imagine.aegina@gmail.com μέχρι την ΝΕΑ καταλυτική ημερομηνία: 30 Απριλίου 2013.

2η Ανακοίνωση Φαντάσου την πόλη - Αίγινα 2013

Advertisements